Χαρακτηριστικά των επαγγελματικά επιτυχημένων ανθρώπων

by admin
1,1K views

Τι κάνει κάποιους επιτυχημένους στη δουλειά τους και ευχαριστημένους από τη ζωή τους, ενώ άλλοι μοιάζουν να παλεύουν μια ζωή; 

Η κοινωνική επιστήμη θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο παίζει η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και οι γνωστικές δεξιότητες. Η κοινωνία έχει αναπτύξει κάποιους θεσμούς για να βελτιώσει τις ευκαιρίες των οικονομικά ασθενέστερων, επιβάλλοντας υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Αλλά τι γίνεται με την προσωπικότητα; Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή και στην επαγγελματική επιτυχία. Όμως συχνά είναι μια παράμετρος που παραβλέπουν οι έρευνες.

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να αλλάξουν στη διάρκεια της ζωής. Και αυτή η αλλαγή είναι σημαντική παράμετρος στην πρόβλεψη της επαγγελματικής και της προσωπικής επιτυχίας. 

Αυτή η υπόθεση εξετάστηκε σε πρόσφατη μακροπρόθεσμη έρευνα που δημοσίευσε το περιοδικό Psychological Science. Ερευνήθηκαν νέοι από την Ισλανδία με ηλικίες από 17 έως 29. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα σε πέντε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να μετρήσουν τους συμμετέχοντες σε πέντε κεντρικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (ανοιχτή στάση προς τους άλλους, εξωστρέφεια, ευχάριστη παρέα, ευσυνειδησία και ψυχολογική σταθερότητα). Επίσης, εξετάστηκαν για πέντε πρώιμους δείκτες επαγγελματικής επιτυχίας: εισόδημα, απόκτηση πτυχίου, επαγγελματικό κύρος, ικανοποίηση από την εργασία.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας προέβλεψαν τα εργασιακά αποτελέσματα σε αρκετά υψηλό βαθμό. Και στα δύο δείγματα, οι ερευνητές βρήκαν ότι η εξωστρέφια, η ευσυνειδησία και η συναισθηματική σταθερότητα είχαν την πιο ισχυρή επίδραση κατά κύριο λόγο. Συγκεκριμένα, η ευσυνειδησία κι η ανοιχτή στάση προς τους άλλους συνδέθηκε με την ικανοποίηση από την εργασία και η συναισθηματική σταθερότητα με το εισόδημα.

«Γενικά, τα ευρήματα δείχνουν τη σημασία της ανάπτυξης της προσωπικότητας στην παιδική ηλικία, την εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή, για τη μετέπειτα εργασιακή επιτυχία.», λέει ο Kevin Hoff, καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Houston.

Τέτοιου είδους έρευνες δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν σωστά την προσωπικότητά τους. Η έρευνα δείχνει ότι δεν χρειάζεται να μείνεις μια ζωή κολλημένος σε μοτίβα προσωπικότητας που δεν είναι λειτουργικά. Μπορείς να μάθεις πώς να τα αλλάζεις με θετικούς τρόπους, και αυτό θα έχει θετική επίδραση στην επαγγελματική σου εξέλιξη.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: bigthink.com

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει