Δυσκολίες και βούληση

by Nikos K
843 views

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την ανθρώπινη ζωή στο δικό της γίγνεσθαι; Δυσκολίες και βούληση.

Δυσκολίες ως δοκιμασίες στον δρόμο, ως νέα βήματα που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά που συναντάμε μια νέα διδασκαλία στη ζωή. Χωρίς δυσκολίες θα μέναμε στατικοί στο ίδιο μέρος, χωρίς να εξελισσόμαστε.

Βούληση ως αφύπνιση της συνείδησης, που μας οδηγεί να πραγματώσουμε όσα προτείνουμε, αν και εφόσον έχουμε καθαρές τις ιδέες, ευγενείς τους στόχους μας και ξέρουμε να διατηρούμε τη συνέχεια των δράσεων μας.

Η βούληση είναι ο στόχος που κατακτάται, όταν ξεπερνιούνται οι δυσκολίες με θάρρος και εξυπνάδα.

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει