ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ: Τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος [VIDEO]

by admin
673 views

Η ετυμολογία της λέξης «άνθρωπος»

Δείτε τι υποστηρίζει ο Δημήτρης Λιαντίνης [βίντεο], ο γλωσσολόγος Γεώργιος Μπαμπινιώτης [βίντεο] και ο Πλάτωνας

Πηγή: pare-dose.net

Η άποψη του Δημήτρη Λιαντίνη

Η ετυμολόγηση της λέξης «άνθρωπος», δεν είναι απολύτως βέβαιη. Υπάρχουν σήμερα, κυρίως τρεις εκδοχές, απ’ τις οποίες η μία είναι η πιο γνωστή, η άλλη η οποία είναι και η επικρατέστερη και μια λιγότερο γνωστή που αναφέρεται στον «Κρατύλο» του Πλάτωνα.

Η πρώτη και αρκετά δημοφιλής, ετυμολογεί τη λέξη «άνθρωπος» από το «άνω»+«θρώσκω» (αναπηδώ)+«όπωπα» (παρακείμενος του «ορώ», δηλ. βλέπω). Δηλαδή, αυτός που πορεύεται και κοιτάζει προς τα πάνω. Αυτή άποψη βρίσκει θερμότερη αποδοχή στους θεολογικούς και θρησκευτικούς κύκλους, καθώς υπονοεί την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό (όπως κι αν λέγεται αυτός).

Ωστόσο, επικρατέστερη ετυμολόγηση της λέξης, η οποία είναι αποδεκτή από την πλειονότητα της επιστημονικής γλωσσολογικής κοινότητας, είναι: «Άνδρας»+«ωψ» (γεν. ωπός). Δηλαδή, αυτός που έχει την όψη ανδρός (βλέπε και λεξικό Στ. Βασδέκη). Στην αρχαιότητα ο «άνδρας» (ανήρ) υποδήλωνε επιπλέον και τα δύο φύλα, δηλαδή τον άνθρωπο, όπως εξηγεί κι ο Δημήτρης Λιαντίνης…

Δείτε ένα μικρό απόσπασμα σε βίντεο από τη διάλεξη του Δ. Λιαντίνη και μετά δείτε και ένα μικρό βίντεο που δείχνει ότι το ίδιο υποστηρίζει και ο κ. Μπαμπινιώτης

Η άποψη του γλωσσολόγου Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ο Μπαμπινιώτης. Δείτε τον να το εκφράζει σε αυτό το σύντομο απόσπασμα

Η άποψη του Πλάτωνα και του Σωκράτη

Τέλος, ο Πλάτωνας, μέσα από τον «Κρατύλο», δίνει μια άλλη ετυμολογία, διά στόματος Σωκράτη: «Σημαίνει τούτο το όνομα ο “άνθρωπος”: Ότι τα μεν άλλα θηρία ων ορά ͅ ουδὲν επισκοπεί ουδὲ αναλογίζεται ουδὲ αναθρεί, ο δε άνθρωπος άμα εώρακεν -τούτο δ’ εστὶ (το) “όπωπε”- και αναθρεί και λογίζεται τούτο ο όπωπεν. Εντεύθεν δη μόνον των θηρίων ορθώς ο άνθρωπος “άνθρωπος” ωνομάσθη, αναθρών α όπωπε».

Δηλαδή, αυτός που μπορεί να σκέφτεται και να εξετάζει αυτά που βλέπει. Κι αυτό το πράττει ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τ’ άλλα ζώα.

Δείτε και άλλα βίντεο με τις απόψεις του Δημήτρη Λιαντίνη

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει