Σύμπαν, ένας εγκέφαλος τεραστίων διαστάσεων

by admin
821 views
Μήπως έχει το σύμπαν συνείδηση;

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ομοιότητες ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και το κοσμικό δίκτυο γαλαξιών.

Οι ερευνητές μελέτησαν τα δύο συστήματα, το νευρικό δίκτυο στον άνθρωπο και το κοσμικό δίκτυο γαλαξιών. Τα εξέτασαν από διάφορες οπτικές γωνίες: από άποψη δομής, μορφολογίας, ικανότητας μνήμης και άλλες. Η ποσοτική τους ανάλυση αποκάλυψε ότι υπάρχουν αναλογίες στις διαδικασίες που δημιουργούν νέες δομές στα δύο συστήματα, ακόμη κι αν το μέγεθος διαφέρει δραματικά.

Αυτή η ασυνήθιστη έρευνα διενεργήθηκε από δύο Ιταλούς ειδικούς σε δυο εντελώς διαφορετικά πεδία – τον αστροφυσικό Franco Vazza από το πανεπιστήμιο της Bologna και το νευροχειρούργο Alberto Feletti από το Πανεπιστήμιο της Verona.

«Ο συγκλονιστικός βαθμός ομοιότητας που παρουσιάζει η ανάλυσή μας φαίνεται να δείχνει ότι η αυτο-οργάνωση των δύο περίπλοκων συστημάτων σχηματίζεται από τις ίδιες αρχές δυναμικής, παρά τις τεράστιες διαφορές στην κλίμακα», αναφέρουν οι ερευνητές.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές στην έρευνα ήταν το ότι είδαν το νευρικό δίκτυο του ανθρώπινου εγκεφάλου ως ένα ξεχωριστό σύμπαν. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 69 δισεκατομμύρια νευρώνες. Και το ορατό σύμπαν έχει ένα δίκτυο τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων γαλαξιών.

Μια άλλη ομοιότητα είναι η καθορισμένη φύση των δύο αυτών δικτύων – δηλαδή του νευρικού και των γαλαξιών. Και τα δύο αποτελούνται από κομβία που συνδέονται από νήματα. Μελετώντας το μέσο αριθμό συνδέσεων σε κάθε κομβίο, οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι υπάρχουν με βεβαιότητα «επίπεδα συμφωνίας» στη συνεκτικότητα. Κάτι τέτοιο υπονοεί ότι τα δύο δίκτυα φτιάχτηκαν ως αποτέλεσμα κάποιων παρόμοιων αρχών φυσικής, σύμφωνα με τον Feletti. 

Υπάρχουν επίσης ενδιαφέρουσες συγκρίσεις όσον αφορά τη σύνθεση κάθε δομής. Περίπου το 77 τοις εκατό του εγκεφάλου είναι νερό, ενώ περίπου το 70 τοις εκατό του Σύμπαντος είναι μαύρη ενέργεια. Και τα δύο αυτά είναι παθητικά υλικά που έχουν έμμεσο ρόλο στις αντίστοιχες δομές τους.

Στην άλλη μεριά, περίπου το 30 τοις εκατό της μάζας σε κάθε σύστημα αποτελείται από γαλαξίες ή νευρώνες.

Οι επιστήμονες επίσης βρήκαν μια ενδιαφέρουσα ομοιότητα ανάμεσα στις διακυμάνσεις στην πυκνότητα της ύλης στον εγκέφαλό μας και στο κοσμικό δίκτυο.

«Υπολογίσαμε τη φασματική πυκνότητα στα δύο συστήματα. Αυτή είναι μια τεχνική που συχνά χρησιμοποιείται στην κοσμολογία για να μελετηθεί ο χωρικός διαμοιρασμός στους γαλαξίες», είπε ο Vazza σε συνέντευξη. «Η ανάλυσή μας έδειξε ότι ο διαμοιρασμός των διακυμάνσεων μέσα στο νευρωνικό δίκτυο της παρεγκεφαλίδας, από την κλίμακα 1 έως 0.1 χιλιοστού προχωρά με τον ίδιο ρυθμό που προχωρά η ύλη στο κοσμικό δίκτυο, αλλά, φυσικά, σε μεγαλύτερη κλίμακα, η οποία πηγαίνει από τα 5 εκατομμύρια ως τα 500 εκατομμύρια έτη φωτός. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: bigthink.com

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει