Χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, να επικεντρώσουμε την εκπαίδευση στο μαθητή

by admin
1,K views
Η πεμπτουσία της Γνώσης: Μια διδακτική ιστορία

Με αφορμή την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού, έγιναν περισσότερο εμφανείς οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ αυτών είναι η έλλειψη εστίασης στον μαθητή. Έτσι, όλο και περισσότερα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να στρέφουν την προσοχή τους στις ικανότητες των φοιτητών τους και όχι στους βαθμούς ή τις ώρες των μαθημάτων, ενώ οι φοιτητές δέχονται υποστήριξη από μέντορες και ειδικούς.

Η πανδημία άφησε τους φοιτητές αποκομμένους από τις πανεπιστημιουπόλεις και με ένα γρήγορο και επιφανειακό πέρασμα από τη διδασκαλία στην τάξη στη διαδικτυακή διδασκαλία, χωρίς να έχει προηγηθεί προηγούμενη εξοικείωση με το ιντερνετικό περιβάλλον. Πέραν από τον αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών, η πανδημία δημιούργησε μεγάλα οικονομικά προβλήματα στους φοιτητές και στις οικογένειές τους, πράγμα που οδήγησε πολλούς στην αβεβαιότητα για το μέλλον των σπουδών τους και της ζωής τους συνολικά. Μάλιστα, για τους φοιτητές που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τον ψυχικό ή σωματικό αντίκτυπο της πανδημίας είτε στους ίδιους, είτε σε αγαπημένα τους πρόσωπα, το συναισθηματικό στρες είναι ακόμη μεγαλύτερο. 

Σε περιόδους κρίσης, είναι σημαντικό για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να απευθυνθούν στις ανάγκες των φοιτητών που έχουν να κάνουν με τα χρήματα, την υγεία και την οικογένεια, ενώ παράλληλα να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την ακαδημαϊκή κατάρτιση και την αριστεία. 

Αντί να μετράμε την πρόοδο με τους βαθμούς και τις ώρες στην τάξη, είναι επιτακτική η ανάγκη να επικεντρωθούμε στη μάθηση. Ένα από τα πανεπιστήμια που εφάρμοσε τη νέα μέθοδο διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή τονίζει πως η πρόοδος στο πρόγραμμα επιτυγχάνεται μέσα από άριστη κατάρτιση σε πολύ καλά καθορισμένες ικανότητες ανάλογα με τον κλάδο, καθώς και στη γνώση και σε απαραίτητες δεξιότητες που θα οδηγήσουν τον μελλοντικό εργαζόμενο στην επιτυχία. Όσο πιο γρήγορα οι φοιτητές επιδείξουν επαρκείς ικανότητες μέσα από ανεξάρτητη έρευνα χρησιμοποιώντας κυρίως ψηφιακά εργαλεία, μέσα από προσωπικό χρόνο με τους διδάσκοντες, πρακτική εμπειρία και αξιολόγηση της γνώσης, τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και είναι πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα στην καριέρα και τη ζωή τους.

Επίσης, τα έξοδα σπουδών περιορίζονται ανά εξάμηνο και όχι ανά αριθμό ωρών ή ανά μάθημα, πράγμα που δίνει ευκαιρία σε περισσότερα άτομα να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΣτΜ. Το άρθρο αναφέρεται σε πρόγραμμα που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, συνεπώς ορισμένες παράμετροι μπορεί να διαφέρουν από αυτές των αντίστοιχων ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή ως προς το πώς το αντίστοιχο πρόγραμμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα). 

Βασικό στοιχείο αυτού του προγράμματος είναι ότι κάθε φοιτητής έχει έναν μέντορα ο οποίος αναλαμβάνει τον φοιτητή από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτηση και παρέχει συμβουλές, καθοδήγηση και στήριξη. Οι φοιτητές αλληλοεπιδρούν με τους μέντορές τους συχνά, κατά κανόνα σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, οι φοιτητές δουλεύουν προσωπικά με τους διδάσκοντες, ειδικά όταν χρειάζονται βοήθεια με ορισμένα κομμάτια της ύλης. Ένα άλλο κομμάτι του προσωπικού φροντίζει ώστε το υλικό να είναι έγκυρο και εγκεκριμένο, ενώ ένα άλλο κομμάτι ασχολείται με τις αξιολογήσεις και φροντίζει να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιες και αμερόληπτες. 

Αυτές είναι απλώς ορισμένες από τις νέες ρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε ορισμένα πανεπιστήμια και θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν από μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι τρεις παράγοντες που πάντα απασχολούσαν αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης και η πανδημία ήρθε απλώς να μας τους υπενθυμίσει: ποιότητα, πρόσβαση και βιωσιμότητα.  Πηγή: bigthink.com/

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει