Η έρευνα πέρα από τα διανοητικά

by Nikos K
465 views

Η έρευνα, η αληθινή μελέτη, η εσωτερικοποίηση όλων των αξιών που μαθαίνουμε, μας επιτρέπουν να φτάσουμε στη Σοφία. Και αν δεν φτάσουμε στην πλήρη σοφία, τουλάχιστον καταφέρνουμε να έχουμε έναν ευκίνητο και ικανό να διακρίνει νου, μεγάλη διαύγεια και μερικές γνώσεις στέρεα θεμελιωμένες.

Δεν μιλάμε για μια στάση διανοητικής περιέργειας ούτε για μια συσσώρευση γνώσεων που δεν καταλήγουν να γίνουν πράξη στη ζωή. Η έρευνα είναι μια βαθιά διείσδυση των νοητικών και διαισθητικών μας ικανοτήτων προς μια διπλή κατεύθυνση: προς το εσωτερικό του ανθρώπου (για να γνωρίσουμε τις λανθάνουσες δυνατότητές του) και προς τον κόσμο μας (για να γνωρίσουμε τους ακόμα ανεξερεύνητους νόμους του).

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει