Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, είναι δυνατές;

by admin
1,K views
Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, είναι δυνατές; "ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ"

Αποσπάσματα από το βιβλίο: “Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, είναι δυνατές;“, Συγγραφέας: Delia Steinberg Gurzman, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Εσωτερική Ειρήνη και αρμονία

“Η  ειρήνη είναι μια εσωτερική στάση αρμονίας, μια εναρμόνιση με τον εαυτό μας και τα δικά μας συστατικά.”

“Η ειρήνη είναι κάτι κυρίως εσωτερικό, μια εσωτερική στάση. Συνεπώς, για να μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη στον κόσμο, θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για ειρήνη στον άνθρωπο.”

“Πρέπει να μάθουμε λοιπόν ότι για να επιτύχουμε αυτήν την εσωτερική ειρήνη πρέπει να εναρμονιστούμε με τον εαυτό μας. Η αρμονία υπάρχει μέσα μας με φυσικό τρόπο και όχι τεχνητό.”

“Αν θέλουμε να πετύχουμε μια αληθινή εσωτερική ειρήνη, δεν πρέπει να την αναζητήσουμε στην ακινησία και στην κίνηση. Αλλά σε μια σωστή αρμονία που βασίζεται στην αληθινή συμπαντική αρμονία, στην οποία ο άνθρωπος δε βλέπει τον εαυτό του ως απομονωμένο στοιχείο, εχθρό του κόσμου και της φύσης, αλλά ως φίλο όλων.”

Αγάπη, δύναμη και χαρά

“Όταν προσφέρουμε, όταν δίνουμε, όταν αγαπάμε χωρίς υπολογισμούς, τότε είναι που αρχίζει να ξυπνάει μέσα μας η αγάπη. Η κατανόηση για ό,τι υπάρχει γύρω μας. Για τ’ αδέλφια μας τους ανθρώπους, για όλα τα πλάσματα της φύσης.”

“Οι αρχαίοι εσωτεριστές φιλόσοφοι δίδασκαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το σαρκικό κάλυμμα μιας ψυχής που πετάει πάνω απ’ το σώμα. Ο άνθρωπος είναι περισσότερο πολύπλοκος. Και για παιδαγωγικούς λόγους μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται από επτά σώματα.”

“Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το νερό. Πρέπει να τρέχει μέσα από τη ζωή όπως το νερό, πηδώντας, κελαρύζοντας. Διατηρώντας μια χαρά και μια εσωτερική δύναμη που τον κάνει να ρέει. Κι έχοντας την απλή σοφία του νερού που ξέρει πάντα πού πηγαίνει, που ξέρει πάντα πού βρίσκεται η θάλασσα.”

“Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε μέσα μας ένα οχυρό ατομικότητας και εσωτερικής ελευθερίας,. Διαφορετικά «θα αγόμαστε και θα μας φερόμαστε» από τις γνώμες των άλλων.”

“Αυτό που θέλουμε είναι ο καθένας μας να νιώθει κάποια γαλήνη. Κι αν όχι αγάπη, τουλάχιστον λίγη ειρήνη στο βάθος τη καρδιάς του. Αν ο καθένας προσπαθεί να προσεύχεται εσωτερικά, αν μπορεί να χαμογελάει λίγο ακόμα. Αν αύριο, αφού βγει ο ήλιος, αντικρίσει στον καθρέφτη ένα αμόλυντο πρόσωπο, αν χαρίζει στους άλλους ένα χαμόγελο, θα βρει την ειρήνη.”

Αυτογνωσία

“Εσωτερική ειρήνη είναι να μπορέσει κανείς να βρει τον εαυτό του και να αναγνωρίσει ότι σ’ αυτήν τη μεγάλη θεία σοφία δεν έχουμε γεννηθεί όλοι για το ίδιο πράγμα, ο καθένας έχει το δρόμο του, τη μοίρα του, την τροφή του, τον άνεμό του, είναι διαφορετικός και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο.”

“Γι’ αυτήν την εσωτερική και ατομική ειρήνη δεν αρκούν τα βιβλία και οι διαλέξεις, αλλά χρειάζεται να γίνει παρατήρηση της φύσης. Να παρατηρήσουμε το νερό, τη φωτιά, να παρατηρήσουμε τον άνεμο και τα βουνά.”

Η εσωτερική ειρήνη στην καθημερινότητα

“Ειρήνη είναι χαρά, είναι αρμονία, είναι να μπορεί κανείς να πραγματώσει στον κόσμο τα καλύτερα. Δεν εργάζεται κανείς για την ειρήνη διαδηλώνοντας στο δρόμο, αλλά εκδηλώνοντας πραγματικά αυτά που υπάρχουν μέσα στην καρδιά του με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άλλοι να μπορούν να τα καταλάβουν.”

“Δεν αρκεί να κάνουμε μεγάλες αγορεύσεις για τα πλεονεκτήματα της ειρήνης. Χρειάζεται να βρεθούμε ξανά, όχι για να σκεφτούμε ουτοπικές κοινωνίες αλλά ένα ανθρώπινο σύνολο ικανό να πορεύεται από το Θεό και προς το Θεό.”

“Ειρήνη είναι ο άνδρας, όταν προχωράει στο δρόμο και δίνει ένα νόμισμα σ’ όλους εκείνους που το χρειάζονται. Είναι η γυναίκα, που στο σπίτι είναι φως για όσους βρίσκονται δίπλα της. Είναι ο γέροντας, που διδάσκει τις εμπειρίες του στους νέους, όχι από ματαιοδοξία, αλλά για να μη λερωθούν με φυσικά, ψυχικά ή πνευματικά ναρκωτικά και για να προσπαθήσουν να εργαστούν με πίστη για κάποιο μέλλον.”

“Αν μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα στο νερό που πέφτει με ψιθύρους τα λευκά νήματα του αφρού και το κελάρυσμά του όταν συγκρούεται, καθώς και την καθετότητα της φλόγας, θα έχουμε ειρήνη. Επειδή η ειρήνη γεννιέται απ’ το δικό μας εσωτερικό πόλεμο, από την τεράστια προσπάθεια και δράση μας, από την πελώρια αγάπη μας.”

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει