Η τριπλή δοκιμασία: Μια μέρα κάποιος βρήκε το Σωκράτη και του είπε…

by GPittsikas
9,1K views

Μια μέρα κάποιος βρήκε το Σωκράτη και του είπε:

Σωκράτη, ξέρεις τι άκουσα μόλις τώρα για έναν από τους μαθητές σου;
– Περίμενε ένα λεπτό, απάντησε ο Σωκράτης. Πριν μου πεις θα ήθελα να σε υποβάλλω σε μια μικρή δοκιμασία. Λέγεται η δοκιμασία των 3 ερωτήσεων.

Πριν μου πεις για τον μαθητή μου, ας σταθούμε για ένα λεπτό να δούμε τί ακριβώς είναι αυτό που θέλεις να μου πεις.

Η πρώτη δοκιμασία ονομάζεται Αλήθεια.

Είσαι λοιπόν απόλυτα σίγουρος ότι αυτό που θα μου πεις είναι αλήθεια;

– Όχι, απάντησε ο άντρας. Ουσιαστικά το άκουσα να το λένε.

– Εντάξει, απάντησε ο Σωκράτης. Άρα, λοιπόν, δε γνωρίζεις, αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι.

Ας πάμε τώρα στη δεύτερη δοκιμασία, τη δοκιμασία του αγαθού.

Είναι αυτό που θα μου πεις σχετικά με το μαθητή μου κάτι το αγαθό;

– Όχι, απάντησε ο άντρας, αντιθέτως…

– Λοιπόν, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να μου πεις κάτι κακό για το μαθητή μου και δεν ξέρεις κιόλας αν είναι αλήθεια!

Πάμε τώρα στην τρίτη δοκιμασία, τη δοκιμασία της χρησιμότητας. 

Πρόκειται αυτό που θα μου πεις για το μαθητή μου να μου χρησιμεύσει;

– Όχι, δε νομίζω, απάντησε ο άντρας.

– Λοιπόν, κατέληξε ο Σωκράτης, αν αυτό που θέλεις να μου πεις δεν είναι αληθές, δεν είναι αγαθό και ούτε καν χρήσιμο, τότε γιατί να μου το πεις;

Ο άντρας χαμήλωσε το κεφάλι και έφυγε ντροπιασμένος.

Σκέψου αυτήν την ιστορία, κάθε φορά που θα ακούσεις κάποια φήμη για κάποιον άλλο και θα σκεφτείς να τη μεταδώσεις…

Η προσευχή του Σωκράτη

4 Συμβουλές Αυτοβελτίωσης από τον Σωκράτη

ΤΕΣΤ: Αξιολόγησε τους φίλους σου σύμφωνα με τον Σωκράτη

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει