Να έχεις ή να είσαι; (Μαθήματα ζωής από τους Στωικούς)

by Nikos K
1,4K views

Θα περιφρονώ τα υλικά αγαθά, είτε τα έχω είτε όχι,
και δε θα μου στοιχίσει αν τα έχει κάποιος άλλος,
ούτε και θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα αν
τα αγαθά αυτά αστράφτουν γύρω μου.

Όλα τα αποκτήματα δεν θα τα βλέπω σαν δικά μου,
και θα θεωρώ ότι ταυτόχρονα ανήκουν και σε όλους τους άλλους.

Ό,τι τύχει να αποκτήσω,
ούτε ως φιλάργυρος θα το αποθησαυρίσω
ούτε ως σπάταλος θα το διασπαθίσω.

Τίποτε δε θα πιστέψω ότι κατέχω περισσότερο,
όσο τα δώρα που πρόσφερα ύστερα από ώριμη σκέψη.

Δε θα εκτιμώ τις ευεργεσίες μου με βάση
το πλήθος τους ούτε το μέγεθός τους
ούτε με βάση οτιδήποτε άλλο
πέρα από την εκτίμηση του αποδέκτη

Μάρκος Αυρήλιος

ΑΣΚΗΣΗ: Κάτι από τα παραπάνω!

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει