Να βρούμε το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης

by Nikos K
419 views

Τα ζωντανά όντα ακολουθούν ένα φυσικό νόμο ανάπτυξης, που εκδηλώνεται ως αύξηση, εξάπλωση, άνοιγμα, ανύψωση, αναπαραγωγή και πολλά άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με την περίπτωση. Οι άνθρωποι δεν είμαστε έξω από αυτόν τον νόμο. Αντίθετα έχουμε την ικανότητα να τον αντιλαμβανόμαστε και, όταν αυτό δεν γίνεται ξεκάθαρα, ενεργούμε από παρόρμηση, προσπαθώντας να αναπτυχθούμε εκεί όπου βρίσκεται το συνηθισμένο μας πλαίσιο δράσης.

Αν μπορούσαμε να βρούμε την αληθινή μας ταχύτητα, τον ρυθμό μας, τότε θα βρίσκαμε και το μοντέλο ανάπτυξής μας. Θα θέλαμε περισσότερα, αλλά μόνο αυτά που μας κάνουν μεγαλύτερους και καλύτερους. Οι προσπάθειές μας θα κατευθύνονταν στο να ενδυναμώσουν αυτά που ορίζουν την ανθρώπινη φύση μας.

Το ζητούμενο είναι να βρούμε το μέτρο όσων μας αρμόζουν και μας κάνουν αξιοπρεπείς. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να θέλουμε να έχουμε περισσότερα, αλλά να είμαστε ο εαυτός μας.

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει