Πως να γίνεις πλούσιος χωρίς να σου δώσουν κάτι αλλά αντίθετα να σου αφαιρέσουν! (Μαθήματα ζωής από τους Στωικούς)

by Nikos K
487 views

«Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει  πολλά μεγάλα υπάρχοντα αλλά εκείνος που έχει λίγες επιθυμίες» 
Επίκτητος

Το μέτρο του πόσο δυσαρεστημένοι είμαστε με την οικονομική μας κατάσταση εξαρτάται από τις προσδοκίες που έχουμε ως προς αυτή. Εάν είχαμε συνηθίσει σ’έναν συγκεκριμένο επίπεδο ζωής και ξαφνικά βιώσαμε μια πτώση, τότε όλες οι επιθυμίες που κάποτε εκπληρώναμε, ξαφνικά μένουν ανεκπλήρωτες. Όσο περισσότερα θέλουμε, τόσο περισσότερο δημιουργείται μέσα μας η αίσθηση της έλλειψης. Όσο λιγότερα επιθυμούμε, τόσο περισσότερο εκτιμάμε αυτό που έχουμε.

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει