Το Κάρμα δε δουλεύει όπως νομίζεις

by admin
12,6K views
Νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος

Κάνεις κάτι κακό. Η μοίρα στα φέρνει έτσι ώστε να τιμωρηθείς. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι για το Κάρμα. Όμως, στην ανατολική παράδοση, το Κάρμα είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό.

Ο κύκλος της αιτίας και του αποτελέσματος

Το Κάρμα δεν είναι ένας μηχανισμός τιμωριών. Ούτε τύχη, ούτε μοίρα. Είναι λέξη σανσκριτική και σημαίνει «δράση». Στην ουσία μιλά για τον πνευματικό κύκλο της αιτίας και του αποτελέσματος. Οι καλές προθέσεις και οι καλές πράξεις φέρνουν καλό κάρμα. Οι κακές, φέρνουν κακό κάρμα. Πιο πολύ μοιάζει με το νόμο των συνεπειών, παρά με μηχανισμό αμοιβής και τιμωρίας.

Η αναζήτηση

Στον Ινδουισμό, το Βουδισμό, το Ζαϊνισμό, το Σιχισμό και τον Ταοϊσμό, υπάρχει η έννοια της σαμσάρα. Σαμσάρα σημαίνει «αναζήτηση». Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, όλα τα όντα κάνουν κύκλους γεννήσεων και αναγεννήσεων. Ανάλογα με το είδος του κάρμα που παράγεις στη ζωή σου, ο «καρμικός κύκλος» θα σου φέρει τις αντίστοιχες συνέπειες, είτε στην παρούσα ζωή, είτε σε επόμενη. 

Γιατί, σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, όταν η ψυχή γεννιέται ξανά σε νέο σώμα, κουβαλά μαζί της τις καρμικές ωθήσεις που παρήγαγε στην προηγούμενη. Άρα, οι εμπειρίες που ζεις σήμερα μπορεί να μην εξηγούνται μόνο με βάση τις δράσεις που έκανες σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να είναι συνέπειες δράσεων προηγούμενης ενσάρκωσης.

Πώς ξεφεύγεις από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων;

Η σαμσάρα, η αιώνια αναζήτηση, φέρνει πολύ πόνο στα όντα που πρέπει να γεννιούνται ξανά και ξανά. Για να σταματήσει αυτό το μαρτύριο πρέπει κανείς να φτάσει στη φώτιση, τη «Νιρβάνα». Τότε, η ψυχή έχει ήδη πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρει. Δεν κάνει πλέον ούτε καλό ούτε κακό κάρμα. Οι επιθυμίες δεν υπάρχουν πλέον. Μόνο η απόλυτη γαλήνη περιμένει το φωτισμένο. Αφού δε θα έχεις άλλα χρέη να ξεπληρώσεις, τότε δε θα ξαναγεννηθείς. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι τότε είναι που ενώνεσαι με το Βράχμαν, τον παγκόσμιο θεό πίσω από όλους τους θεούς, την ψυχή του Σύμπαντος.

Η πρόθεση μετράει

Στη ζυγαριά του κάρμα, η ίδια η πράξη δεν είναι τόσο σημαντική όσο η πρόθεση που τη συνοδεύει. Αν κάνεις ένα ακούσιο καλό ή κακό, και πάλι θα σου έρθουν οι αντίστοιχες συνέπειες. Αλλά όταν η πράξη σου φορτίζεται από την πρόθεσή σου, είτε καλή είναι, είτε πονηρή, οι συνέπειες θα είναι πολύ ισχυρότερες. 

Phala και Samkaras

Η θεωρία του Κάρμα επίσης αναγνωρίζει δύο είδη κάρμα: το phalas και το samkaras. Το phala είναι οι ορατές καρμικές συνέπειες που είναι άμεσες μέσα στην παρούσα ενσάρκωση. Το samkaras, από την άλλη, είναι οι αόρατες συνέπειες μιας δράσης, που παράγονται μέσα σου. Είναι η ικανότητα να νιώθεις ευτυχία ή να είσαι δυστυχισμένος. Αυτές οι πλευρές επίσης μπορούν να επεκταθούν σε μελλοντικές ζωές. 

Αν και οι ανατολικοί λαοί πιστεύουν βαθιά στην έννοια του κάρμα, πολλοί άνθρωποι, και στο δυτικό κόσμο έχουν την πεποίθηση πως «ό,τι σπείρεις θα θερίσεις».

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: bigthink.com

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει