Κάντε το πιο γρήγορο τεστ προσωπικότητας με εικόνες!

by admin
269 views

Μια ομάδα Ιταλών ψυχολόγων σχεδίασε ένα πολύ απλό και γρήγορο τεστ

Αυτό το τεστ αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με βάση μια εικόνα.

Το τεστ αξιολογεί τις βασικότερες πτυχές της προσωπικότητας.

Κάθε εικόνα αντιστοιχεί στα τρία χαρακτηριστικά που κυριαρχούν.

2085

Κάντε το πιο γρήγορο τεστ προσωπικότητας με εικόνες!

Μια ομάδα Ιταλών ψυχολόγων σχεδίασε ένα πολύ απλό και γρήγορο τεστ που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με βάση μια εικόνα.

Το τεστ αξιολογεί τις βασικότερες πτυχές της προσωπικότητας και κάθε εικόνα αντιστοιχεί στα τρία χαρακτηριστικά που κυριαρχούν.

1 / 1

Κοιτάξτε τις παρακάτω εικόνες για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιλέξτε αυτήν που πιστεύετε ότι σας ταιριάζει περισσότερο.

Κάντε και τα άλλα σημαντικά τεστ προσωπικότητας:

Η Φιλοσοφία Επιστρέφει